2010. április 7., szerda

Önárnykép vetül a pusztára

A Felső-Kiskunsági Puszta télvíz idején

A Nagyrét télen, víz alatt - Kiskunsági Nemzeti Park
Rozsdás vizek, utak a pusztában

Tavasz, közelről


A tél emlékei

Tél és tavasz között félúton

A Kiskunság vízelvezető csatornáiban felsejlenek a Tél emlékei, hogy aztán átadják a helyet a burjánzó életnek.