2016. március 15., kedd

Élőhely-rekonstrukciók és tájvédelem a Kiskunságban

Több alkalommal került már szóba ebben, a Kiskunság éretékeit bemutató blogban egy-egy tájrehabiltációs, vagy élőhely-megőrző program. Jelen bejegyzés célja az, hogy - ismereteink / tudomásunk szerint - bemutassunk ezek közül néhányat. Az itt felsorolt tájvédelmi, természetvédelmi törekvések közel sem fedik le a Kiskunság összes "rehabilitációs" programját - mindezekről a KNP oldalán biztos, hogy lényegesen több informciót találni.
Kiskunsági Nemzeti Park - Peszéradacsi rétek
Azonban megköszönjük, ha visszajelez nekünk itt, a Kiskun Táj blogján bárki, aki frissebb információkról, érdekességekről tud; egyrészt az Alföld pusztáinak, lápréteinek, homokbuckásainak, erdeinek, szikeseinek megmentése céljából útnak indított kezdeményezésekről - de ugyanolyan szívesen fogadjuk, ha bármely, szenvedélyünkben hasonló embernek "csak" egy-egy, az itteni természet őshonos növényeiről, állatairól van bármilyen híre, információja, fotója, videója. Örömmel megosztjuk, hiszen azért jött létre ez az oldal, hogy megismertesse az Alföld, s azon belül a Kiskunság élővilágát a reá hangolt ember számára. Örömmel fogadunk mindenkit, aki  úgy érzi, hogy fontos neki eme (legfeljebb laikusok számára) sík táj, s tiszteli annak élővilágát, vagy a tájban élő ember hagyományát.
Természetesen az esetleges hibáink korrigálását is örömmel fogadjuk.
Már egy hozzászólás is sokat jelent, előre is köszönjük mindenkinek, aki az adott bejegyzések végén kifejti véleményét, vagy az általa látott értékekre felhívja a figyelmet - emellet az afterground@gmail.com címen is várunk minden, a Kiskunság blogot érintő hasznos észrevételt, javaslatot, és leginkább az élővilág "eseményeit"! Az oldal témájába illő egyéni képeket, írásokat szívesen publikáljuk is egy e-mail váltás után. Előre is köszönjük minden lelkes pusztajárónak, síkvidéki túrázónak, lápréti barangolónak, homoki erdőjárónak, KNP-munkatársnak, természetvédelmi őrnek, gulyásnak, pásztornak, eme Tájban lakó embernek szellemi hozzájárulását, s kedvenc tájunk bemutatására irányuló figyelmét! Addig is érkezzen nagy vonalakban pár kiskunsági táj-helyreállító program, amiről biztosan tudunk. Ezeknél egyértelműen jóval több van - hiszen különböző tájvédelmi akciók, vagy akár közmunka keretében évente igen sokan tépik ki gyökerestül a behurcolt, tájidegen selyemkórót, vagy más gazokat a számtalan kisebb-nagyobb darabból álló Nemzeti Park területén.

Élőhely-rekonstrukciók, élőlények védelme a Kiskunsági Nemzeti Park területén

Rákosivipera-védelmi központ (Peszéradacsi rétek)

A Peszéradacsi rétek környékének egyik legfontosabb élőlénye mindenképp a Rákosi vipera. Korábban jelentős élőhelye volt e vidék, azonban a magas fűvel benőtt, táplálékban gazdag rétek, láprétek el lettek szakítva egymástól - zömmel mesterséges erdőtelepítések által. Pár éve eme tájidegen, telepített erdők jelentős részét kivágták (természetesen nem az országos jelentőségű Peszéri erdő tölgyeseit, nyárasait), így újra megkapta eme "mérgeskígyó" régi életterét. Marása az emberre általában kb. méhcsípésként hat - már ha harapása esetén valóban befecskendezi mérgét; - állítólag ez elég ritka, inkább az egyenesszárnyúakra van specializálódva, s nyilván nem pazarol túl sokat a vadászathoz szükséges fegyveréből. Persze még nem próbáltuk, így nem tudok nyilatkozni a Rákosi vipera mérgével kapcsolatban. A Rákosi Vipera projekt révén készült azonban pár videó, ahol eme pusztai fűcsomók közt megbúvó kígyóról nálunk sokkal többet tudó kutatók mutatják be a csodás kétéltű életét, s megmentését.
Jelenetek a rákosi vipera életéből
A kigyók arisztokratája - a Rákosi Vipera:
Egy kígyó élete (Vipera Life):

Kolon-tó élőhely-rekonstrukció videó:

A Kiskunság legnagyobb kiterjedésű tava számtalan madárfajnak ad otthont (vagy pihenőt hosszú vándorútjuk során), emellett a kunsában élő embernek a pákászat révén megélehtést bizotosított évszázadokon át. Az utóbbi évtizedekben a "kiváló" vízkezelésnek köszönhetően gyakorlatilag egy jókora "vizi nádas" lett belőle, kissé elmocsarasodott, bár a madaraknak még így is kiváló életteret nyújtott - nem hiába van itt a Kolon-tavi Madárvárta - tavasztól őszig elég a parton sétálni egy órát, s folyamatos lesz a fejünk felett zajló madár-áramlás. Nem, mintha nem lenne szép egy náddal, sással, vizinövényekkel benőtt alföldi tó - viszont a Kolon nem ilyen volt a vízrajzi "kezelés" előtt. Pár éve még csak egy igen apró szabad vízterületet volt a valóban nem kis tavon (kb. egyhuszadát, ha kitette a tónak a szabad víztükör) - de néhány éve az ember ismét közbeszólt, azonban most nem romboló szándékkal: egy lényegesen nagyobb szabad vízterületet sikerült visszaállítani, ahol lelki szemeink előtt ott táplálkozik minden vizimadár a szárcsáktól kezdve a gémekig, kócsagokig. Egy szolid madárlest is találhat az értdeklődő a tó Izsákkal ellentétes partján.

Kolon-tó helyreállítás - videó + térkép a tájegységről:


Böddi-szék tájrekonstrukció

Dunatetétlen mellett is megsínylette a modern időket egy szikes tó - de nemrégiben megindult a Böddi-szék tájrehabilitációja, ahol egy, a területet átszelő csatorna nem kifejezetten áldásos hatásait próbálják megszüntetni. Ha minden igaz, pár év, és már régi arcát mutathatja nekünk, és persze az Alföldön átvonuló, megtelepedő madárvilágnak a Böddi szék (ahol mi magunk még nem jártunk, de természetesen szeretnénk). A "Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban" c. program hivatalos honlapja: http://www.boddi.hu/

Böddi-szék szikes élőhely-visszaállítás videók:

Szikesek felett szárnyaló lelkek, várunk Titeket!

2015. július 5., vasárnap

Lápok és buckák közt: Ágasegyházai- és Orgoványi-rétek

A Kiskunság májusi arca - fotós séta a láprétek és a Homokhátság határán
Esőben érkeztünk, zivatarral távoztunk - a kettő között napsütésben sétálgattunk. A Kiskunsági Nemzeti Park eme területét alapvetően két nagyobb élőhely-típus jellemzi: az egyik a láprét, a másik a homokos, buckás, nyáras-borókás jellegű táj. A kettő itt igen közel van egymáshoz - a határ gyakorlatilag pár száz méter.
Mit láthat erre a természetjáró?
Májusban orchidea-féléket (kosborok és bangók), számtalan pillangósvirágzatú növényt, nem ritkán rajtuk csücsülő lepkékkel, mocsári (sárga) nőszirmot, őzeket, szalakótát, túzokot, árvalányhajas mezőt, a mezők szélén megbúvó homoki szőlőt, tájba olvadó tanyákat, alföldi nyárasokat, borókabokrokat, gólyát, a Kolon-tavi övcsatorna mentén pedig gémeket, kócsagokat. Szárazabb részeken sajnos a behurcolt selyemkórót. 
Felül pedig a nagy, s szabad Eget.
Fülünk / lelkünk a folyamatosan csivitelő énekesmadarak és a kakukk monoton dalától kap pusztai muzsikát.
Bakszakáll
Déli fényben kiég az ég. Turjános lápvidék
Láprét erdősávval
Lenvirágok az út mentén
Alföldi erdő
A Kiskunság virágai
Boróka a nedves és száraz talaj határán
Szárazságtűrő növényzet a Kiskunságban
Nyáras-borókás a Kiskunságban - Ágasegyházai- és Orgoványi-rétek
Homoki szőlő a Kiskunsági Nemzeti Park mellett
Kiskun tájkép
Árvalányhaj
Boróka, Orgoványi-rétek
"Erdős sztyep"
Kiskunság
Zuzmók
Konvekció, gomolyfelhő-képződés a Kiskunságban
Kiskunsági erdőfoltok
Nyáras-borókás társulás
Az alföldi erők mentén megbújó szőlők
Alföldi nyáras. Szépen rezgett!
Erdei út - mindössze pár száz méter
Alföldi erőben
A Láp széle
Otthon. Kiskun táj
Madárles / madarak ürítős leshelye
Összeszedi erejét az alföldi zivatar, majd megöntözi a Homokhátságot
Elröppent a Szalakóta
Pusztát bejáró dörgésekkel érkező zivatar

2015. június 23., kedd

Peszéradacsi rétek - a kiskunsági erdős, ligetes sztyep nyáron

Sokadik alkalommal jártunk már a Kiskunság "felső kapujában", ennek emlékére ismét közlünk egy fotósorozatot, amit 2015. június végén követtünk el. A Peszéradacsi rétek képei mellé pedig összeszedtük benyomásainkat is, melyek egy része a Kiskun tájat, más része az egykor, és ma itt élő embert és életmódját is érinti.

Jellegzetes Peszéradacsi tájkép

Kicsit északabbra is rálelhetünk már az Alföld északnyugati felére jellemző tájra / hangulatra, egyrészt ott van  például Apajpuszta, ahol szintén találunk nagy, szabad területet, melynek jelentős része szikes puszta (s némi vadvíz-rehabilitáció, ahol tavasztól őszig számtalan madárfajjal találkozhat az érdeklődő). Másrészt közel van a Dabasi turjános, a Peszéri erdőtől északra, ami bár kevésbé puszta-jellegű, de hasonlíthat a Felső-Kiskunság bizonyos részeinek egykori állapotához. Korábban a jelen képriportban látható bebarangolt területet is "Kunadacsi turjános" néven tartották számon (legalábbis az erdős szakaszt - ami valljuk be, nem kicsi).

A szikestől kicsit keletebbre, a Dabasi turjánostól alig délre fekvő Kunpeszér, Kunadacs környékén elterülő rétek és erdők viszont olyan szabadság-érzetet adnak, amit egyrészt a sűrűbben lakott környezetekben, másrészt úgy egyáltalában nehezen találunk. Valahol itt kezdődik a Kiskunság barátságosan vadregényes része, s ha a délebbi Bösztör környékét a Boldog Végtelenség jelzővel illetjük, a Peszéradacs menti erdők, rétek mindenképp megérdemlik a Boldog Otthon titulust.

A fővárostól mindössze ~60 km-re szaladhatunk bele a Kiskun táj legjavába, mindössze le kell kanyarodni egy, az országot É-NY irányban átszövő, számozott betonszalagról - melyen gyorsan továbbgurulva nem sokan sejtik, mi is lehet odabenn, jobbra kanyarodva. Az autóutakról kisebb rétek, erdőfoltok ugyan már árulkodnak, de azt a teljességet még nem nyújtják, amit bentebb találhatunk. Lekanyarodva azonban már Tatárszentgyörgy környékén találkozni nagyobb homokbuckákkal és borókásokkal, majd Kunpeszéren áthaladva egyszer csak elfogy a kövesút, és kinyílik A RÉT teljes terjedelmében, pár magányos fával, a távolban erdőfoltokkal.

A hangolódni képes ember számára már első látásra egy csodás liget nyílik meg - ahol nem mellesleg jókora területet barangolhatunk be, elveszve a marasztaló "szelid rengetegben".
Még úgy is nyugodtan elveszhetünk, hogy az itteni erdők, rétek jó része szigorúan védett - mert az őket körbefutó, látogatható földutak sok kilométeren át körbevezetnek minket megmutatva a Peszéradacsi rétek minden báját, változatos élővilágát.

Panorámafotó a Peszéradacsi rétekről, az erdő mellett rögzítve
Peszéradacsi panorámakép a magaslesről (kattintásra nagyobb lesz, az előző is, akár minden fotó)

A természet itt háborítatlan, de nem "steril / tájmúzeumi" módon; a táj- és ember rombolásmentes együttélésére kifejezetten jó példa a nagyrészt a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében lévő terület,  ami hagyományos életteret biztosít a "puszták népének": ha nem is nagy számban, de találhatunk itt tanyákat, a terület szélén és bentebb, az erdőben "elrejtve" egyaránt. A környező falvak: Kunpeszér és Kunadacs (egykor egybevont településként) kis lélekszámúak, a városi ember ideérkezve minden bizonnyal fetenné a kérdést: "van itt egyáltalán valami"?
Ha kitartóan sétálunk, könnyen belefuthatunk legelő szarvasmarhákba, vagy birkákba - mellette  az állatokat vigyázó emberbe és hűséges társába, a terelőkutyába. A legeltető / kültéri állattartás hozzátartozik a puszták jó állapotának fenntartásához, így a KNP is szorgalmazza a jószág "felvonultatását" - cserébe a gyep is kap némi plusz tápanyagot. Lásd lentebb a hagyományos gazdálkodással- és tájfenntartással kapcsolatos hivatkozott anyagot.

Képek a Peszéri erdő felé vezető útról (kompakt-mobilfotók:)

Megjegyzés: a képek száma nem oly kevés, és némi "monotonitást" is hordozhatnak. A Kiskunság Blog amellett, hogy meg akarja mutatni a táj értékeit, részben bizony öncélú is: egyben saját magunk számára készült archívum is. Egyes tájrészletek több szemszögből is bemutatásra kerülnek - a különbség néha a fókuszáásban van, esetleg az adott kép fekete-fehérben is elkészült. A monotonitásnak van még célja: egyrészt akár meditatív is lehet, másrészt nagyobb léptékben jellemzője is e tájnak - persze nem a gyakran használt / köznapi értelmében. De aki volt már a Kiskunságban sétálni - túrázni, annak ezt talán nem is kell annyira bemutatni :)

A Rétek kapujában

Itt (is) lakik a jószág - tanya Kunpeszér és a réti legelők határán

Tanyai melléképület a "rétek határán"

Szintén a tanyai melléképület, "régiesítve"

Az Peszéri Út kezdete...

... ahol hamar megmutatja magát a Táj arca

Jobbra tekintve kitárul az ősgyep, háttérben a Peszéri-erdő szalagja

Rovarok, békák, kígyók menedéke a réti növényzet

Ismét a tanya melléképülete - fekete-fehérben
Tövises iglice a réteket kísérő út mentén
"A Fa" - és a félméteres, buja növényzet

Peszéradacsi rétek - panorámakép az Út kezdetéről

A virágözön- s pusztaölelte Fa

Otthon

Ahol a bogáncsokra és fűfélékre esik a hangsúly

A kortalan Fa
A Tájfa ismét

Vackor a rétet kísérő út mentén. Akár elvadult gyümölcsfákat is találni a természetes növényzet mellett.

Bogáncsisztán - erdős sztyep

Eget kémlelő, méheket váró virágajkak

A Puszta (II.)

Közeledünk a Peszéri erdőhöz

Vadvirág-világ rét- és erdő közt

Rezeg a Nyár az alföldi szélben (mint megannyi kishal hasa a levegőben.) A Kunság egyik legszebb látványa ez - látszólag semmi különös, de aki látta, érti, miért. Az ezüstösen rezgő nyárlevelek sötét felhő-háttérrel még komolyabb látványt eredményeznek.

Cserjés. A Peszéri erdő irányába kanyarodó út egyik szakasza.

Nyárközép-hangulat a réteken

Újabb visszatérő motívum kezdete.
Kiskunsági erdőszél
Homokbuckás puszta - bár itt közel sem akkorák a buckák, mint Fülöpháza mentén, vagy akár pár kilométerrel odébb, a Vitézsor végén. 
Az útra boruló pusztaszéli növényzet
Rétszéli virágpompa, díszes fatörzs
Erdőszéli kanyarulat
Mezőszéli vegetáció
Tovább az erdő és a rétek mélyébe vezető úton
Erdősz sztyep - "Peszéradacs lelke"
Út a Kiskun végtelenbe - itt nehéz elképzelni, hogy pár kilométerrel később falvakba botlanánk.

A Peszéri erdő széle - vegyes állomány, nyárfától fenyőig látni itt még mindent. A homoki tölgyesek csendesen elbújnak a védőerdő rejtekében.


Ami a jellemző tájképet illeti (ligetes / erdős sztyep), nagy vonalakban ehhez hasonló lehetett a (Kis)kunság jó része abban az időben is, amikor a magyarok, majd a Belső-Ázsia vidékéről nyugatra vágtázó, majd a mai kazak sztyepvidéket és a Kelet-Európai síkságot huzamosabb ideig uraló  kipcsak török nyelvű nomád kunok tették magukévá eme területet (részben hasonló, csak nagyobb kiterjedésű területekről érkezve). A Kunság névadó népe a jászokhoz hasonlóan teljes mértékben magyarrá lett pár évszázad alatt - nevüket, hagyományaikat azonban megőrizték, elég csak a részletesebb térképeken a helyneveket nézegetni, nem kevés kun eredetűt fogunk találni köztük. A jóval régebben itt élő szarmaták szintúgy hagytak maguk után emlékeket Peszér környékén, akár az Alföld más részein. A bő 2000 év alatt a Kárpát-medencében megtelepedő, keletről érkező eurázsiai szkíták, jazigok, szarmaták, hunok, onogurok és avarok, mellettük a korai germán, vagy a még korábbi kelta törzsek egyaránt jól ismerhették eme marasztaló vidéket és közvetlen környékét.

Az Alföld vízháztartása akkoriban teljesen más lehetett - a korai emlékek szerint a magyar nép életében errefelé legalább annyira  jelentős volt a pákászat, lápi halászat, mint a legeltetés, állattartás.

A Peszéradacsi rétek jelentős hányadán azonban ma sem tűnt el a víz - az utaktól beljebb szemmel láthatóan sok a láprét, ez főleg késő tavasszal látványos, mikor ezernyi Mocsári nőszirom sárga sávokban virít a dús, mélyzöld  vegetáció ölelésében. A nehezebben megközelíthető, háborítatlan lápréteken számos orchidea-faj (kosborok, bangók) is jól érzi magát, és az is biztos, hogy már csak védettségüktől fogva sem lesz belőlük szálep (Kosbor-gumó örlemény, ami Törökországban és a Balkánon igen kedvelt, de Magyarországon sem volt ismeretlen). Bár kosborokkal június végén a rétek bejárt részén már nem találkoztunk, a növényvilág-együttesek így is csodás látványt nyújtottak, mondhatni azonnal Otthont varázsoltak a betondzsungelből kiszabaduló lelkeknek. A száraz gyepek növényzete első ránézésre alapvetően nem "különleges". Azonban az a harmónia, amit a számtalan fűféle, pillangósvirágú és számtalan más növény ad, kifejezetten lélekemelő - és ha kicsit is érted a szavukat, erősen marasztalnak.
Ami az élővilággal kapcsolatban még szembeötlő: itt bizony nem találunk jelentősen elgyomosodott részeket tájidegen növényekkel, még a Kiskunság jó részét meghódító, betelepített selyemkóróra sem emlékszünk. Mindez, bár lehet, sokak eszébe se jutna, hihetetlen mértékben növeli a Táj értékét, az Élővilág harmóniáját. (Gondoljunk csak bele egy ecetfás, aljnövényzetben gyér akácos, selyemkórós bozót-erdőbe - biztos, hogy nem ott fogja tapasztalni a hangolt ember az Otthon érzését.)

Homokos út, hamisítatlan alföldi erdőszél. Ilyen (is) lehetett valaha a Kiskunság jelentős része.

Veszélytelen gomolyfelhő-játék a rétek felett

Erdőszél gomolyfelhőkkel (nem tisztelt meg minket egyetlen zivatar sem - ekkor épp nem volt alkalmas a légkör kondíciója hozzá, pedig egy alföldi zivatar mondhatni mindennel felér :) Helyette viszont volt sok látványnak tökéletes mini-zivatarutánzó-gomoly.

A Peszéri erdő széle (a sztyep-jelleg mellett így, fényképen egy kicsit a szavannára is emlékeztet - igaz, száraz ez is, az is.)

Útkísérő fűfélék - peszéri "pepenők"

A gomoly-hányó erdő

A puszta széle a magaslesről - itt igen jelentősnek számít akár 6 méter magasság is.

Az erdőt szalagként körbefogó út egy részlete a magaslesről

Nyár, nyár, nyár - sokszorosan nyár-hangulat az Alföldön, rezgő nyárfalevelekkel

Ima az Ősökhöz - a Peszéradacsi Lósárkány

A Peszéri erdő széle számtalan virágzó növénnyel - a védett réteket, legelőket, erdőket szalagként körbefutó utak mentén

A Peszéri erdő egyik kapuja - mindig jót tesz a kék, vagy viharsötét háttér a fehér fatörzseknek, akár a rezgő nyárleveleknek.

A vegyes faállományú erdő őrzői

Alul a szürkemarhák, odefenn, a kék égen egy zivatarfelhő kicsinyített mása.

Ökörfarkkórós, zsályás erdőszél


Kunkorodó (?) árvalányhaj
Túl közel

A Puszta és a Felhőjáték

Aranyló füvek

Még nem legelte le a jószág

Ökörfarkkórós erdőszél

Zivatar-utánzó cumulus felhő 

Ökörfarkkóró-sor a Peszéri erdő mellett

Hol a madár? (Gébicsnek tűnik)

A madár (Gébics) kicsit kinagyítva (jobb kivágat sajnos nem lehetséges.)

Erősödő kontraszt - közelgő arany-óra

Itt Lappantyúk is élhetnek

Erdős sztyep-jelleg (de akár a szavannára is emlékeztethet a Peszéradacsi rétek felső szakasza)

Aranyút

Visszatérő motívum: alföldi nyáras felhő-háttérrel

Ökörfarkkóró, vegyes-nyárfás kiskunsági erdő

Szürkehasú, de ártalmatlan gomolyfelhő-háttér a fák felett

Megbúvó les a Peszéradacsi rétek felső szakaszán. Valójában Alsó-Peszér, Eteli-rét, Alsó-Peszéri-rétek a hely elnevezése, a felsőt csak földrajzi értelemben használtuk.

A peszéradacsi les környéke fekete-fehérben

Puszta, sztyep, vagy szavanna?

Itt már nagyon közel az "aranyóra".

Érintetlen száraz rétek

Jellemző peszéradacsi tájkép 

Sztyeptenger

Alföldi kontraszt - nyárfalevelek a sötéthasú gomolyfelhők előtt

... kicsit nagyobb látószögben - az erdő felett már jobban látható a középmagas gomolyfelhők hullámzó szerkezete

Gomolynyár

Kiskunsági erdőség

A puszta felett "szétterülő üllő" - ismét egy zivatarutánzó kisebb gomolyfelhő

A peszéri erdő széle a lesből

A réteket kígyóként átszelő út

Lassan visszatérünk

A Les - miközben beköszönt az aranyóra

Kutyatej a Kiskunságban

Ismét változik a nyárfák színezete

Lassan ideérnek a hosszú árnyak

Ég- és Föld összeér

Arany, ezüst, kék, sárga

Nyúló árnyak, mesélő erdő

"A visszatérő"

Fehér törzsek, ezüstös levelek

A Visszatérő II. (vagy III.)

Felhőhullámok

Kiskunsági flóra

Virágtenger karnyújtásnyira az út szélétől

... még közelebb

A puszta napfürdője

Csillanás

Szél

Lengedező kalászok az Aranyórában

Út egy erdőfolba

Embermagasra növő fűféle (bele sem fért kalásza a képbe...)

Az előző növény szára

Alsó-Peszéri fűtenger

Alsó-Peszéri-rétek

Kiskunsági tájkép fekete-fehérben

Napnyugta előtt

Nyári pillanatképek a Peszéradacsi rétek mentén ("valódi" fényképezőből)

Rétlélek 1.

Rétlélek 2.

Rétlélek 2. (vágás)

Pusztai növénytársulás

Peszéradacsi rétek

Magányos fa a sok rét egyikén

Nyári növénytársulás

Virágzó Tövises iglice (Ononis spinosa) a Kunpeszér melletti rétvilágban
A pillangósvirágúak egyik pusztai képviselője 

Jellegzetes alföldi erdő - nyárasok és tölgyesek a puszta mellett

A zsályáktól az ökörfarkkóróig van itt minden tavasztól-őszig

Jellegzetes tájkép a Peszéri erdő mentén

Virágzó kaszáló

Ligetes sztyep

Erdőszél a puszta és láprétek mellett

Kígyónyelvek (nem messze valódi kígyók is élnek, méghozzá viperák)

Kunsági pepenők - magasra növő fűfélék

Kiskunsági erdőszél

A Kosbor tanösvény mentén a növényvilág iránt érdeklődő ember találkozhat  orchideákkal, s más lápréti növényritkaságokkal: http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_1470

Korábbi, és mostani Peszéradacsi látogatásainkat kiegészítendő megjegyzések:

A táj szerencsére nem változott (azaz megmaradt természetes állapotában, de szerencsére a Kiskunsági Nemzeti Park területéhez tartozva valószínűleg nem is lesz felszántva). Kicsit persze mindig változik, minden évszakban meglepetéseket nyújt, ráadásul megunhatatlan a magunkfajta pusztajárók számára. Sokan persze lehet, nem találnának semmi különöset e tájban - de ez nem is baj, és az sem, hogy nem jelent meg itt semmiféle tömegturizmus, pedig a Kiskunság északi kapujaként  közel van a fővároshoz, de itt nincsenek híres épített emlékek, fürdőhelyek, sem pedig híres cukrászdák, de még bizony vécé sem - csak két szerény kis falu, majd néhány tanya jelenti a civilizációt (eme fogalom kifejtésére itt most nem vállalkoznánk, hiszen bőven lehetne vitatkozni  különböző típusairól. Itt azonban maradt még nyoma egy olyan változatának, ami a ma városi embere számára idegen - részben ezért is került ide a "nem találnak semmi különöset" - "nincs wc" kitétel.)

A legelő gulyákra visszatérve: fentebb említve lett a KNP, és a legeltető állattartás szerepe a tájfenntartásban, természetvédelemben. A rétek élővilága szempontjából a kaszálásnál lényegesen kedvezőbb életfeltételeket nyújt a legeltetés - így nem szűnnek meg egy csapásra pl. a Rákosi viperának (és táplálékállatainak, vagy üregeivel a veszélyeztetett kígyónak menedéket nyújtó kisemlősöknek) búvóhelyet nyújtó fűcsomók, zsombékok. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságától Dr. Vadász Csaba természetvédelmi őrkerület-vezető tartott előadást 2015-ben a "Szárazgyepek helyreállítása szeminárium" keretében, ahol kitérhetett a tájrehabilitáció nem könnyű folyamatára. A következő vázlatos, képes pdf-dokumentumban kaphatunk minderről némi információt: Szárazgyepek kezelése és helyreállítása a Felső-Kiskunságban.

Itt fennmaradt az eredeti alföldi élővilág egy része, jelen képsorozaton a réti / pusztai vegetáció van leginkább megörökítve. A Kiskunsági Nemzeti Park e területének északi darabkáját (helynevei: Alsó-Peszér, Nagy-lapos, Alsó-Peszéri-rétek) jártuk be Kunpeszér felől indulva, az Erzsébetmajor irányából, ahogy a település honlapja is útba igazítja a látogatókat - majd oda is tértünk utunk végén vissza. Korábban többnyire a Tatárszentgyörgy közelében fekvő Vitéz sor környékéről indultunk az árvalányhajas buckától és a "borókaliget" irányából. A száraz puszták mellett a mai napig találni gyöngyvirágos tölgyeseket (a régi Alföld egyik jellemző társulása volt ez), vegyes erdőket, lápréteket (kifejezett szikes itt kevés van, ahhoz lejjebb, vagy nyugatabbra kell menni jónéhány km-t, ld. a bevezetőben Apajpusztát). A réteken nem kis számban él a Magyarországon ma már ritkaságszámba menő Rákosi-vipera (bizony, "mérgeskígyó" - bár félni nem kell tőle, ráadásul külön elkerített, érintetlen  földterületet tartanak fenn a fennmaradásuk érdekében, ami hasonló lehet, mint a képeken látható füves pusztai területek).

A Peszéradacsi rétek mentén nagy számban fellelhető Magyarország legnagyobb pókja, a tarantulafélék rokonaként számon tartott Szongáriai cselőpók. Korábbi sétánk alkalmával megörökítettük földbe vájt lakhelyüket, s magát a lukból kikandikáló, jókora petecsomót cipelő cselőpókot is: Peszéradacs: cselőpók, erdei tanya, pusztai napnyugta (képriport 2010-ből).

Még egy "különös peszéradacsi jellegzetesség": a Kiskunsági Nemzeti Park eme része jelentős szakaszon kandelláber- és vezetékmentes; s még ha nem is oly hatalmas pusztákat látunk itt, mint a Hortobágyon, s eleve más is a jellege, a technológiamentesség és a végtelen tér érzése egészen felemelően hat - a tájra hangolt ember könnyen feloldódik eme hangulatban, ahol végre ki tud szabadulni professzionális béklyóinak szorításából.
A szemnek pedig kifejezetten jól esik végigpásztázni a mesterséges építményektől, "humánszeméttől" mentes tájat. Az a pár tanya, távoli fólia, karám pedig oly csendben olvad bele a tájba, hogy szinte fel se tűnik (legfeljebb teleobjektívvel). A kiskunsági táj itt szerencsére maximálisan uralja a látképet - az élőlények napnyugtát üdvözlő hangjáról pedig inkább nem is beszélünk, mert egyszerűen nem lehet.

Napnyugtával zárjuk peszéradacsi barangolásunkat - már több alkalommal volt szerencsénk megélni ezt a csodát, de még egyszer sem volt ugyanolyan a hangulata. Korábban a Peszéri erdő szélén ért minket a lemenő Nap fénye, most a Nagy-lapos felé haladva koronázta meg sétánkat eme mindennapi, de mégsem mindennapi jelenség. A réti állatok pár sorral feljebb említett szimfóniája örökre emlékezetes koncertélményben ajándékozott meg minket - erről nem készült felvétel, és nehéz is lenne úgy megörökíteni, ahogy ott hallani a "Réti Naphimnusz" visszatérő motívumokkal teli, de mégis mindig más zenei fázisokat játszó hullámait.

Kiskunsági napnyugta (Alsó-Peszér, Nagy-lapos környéke)


Aranyóra / napnyugta átmenet

Még a Peszéri erdő szalagja mellett, magasra növő réti növényzet kíséretében

Beköszönt a napnyugta - valahol Alsó-Peszér és a Nagy-lapos között

Alsó-Peszér - tájkép naplementében

Itt kezdték előadni az állatok a Réti Naphimnuszt

Napfürdőző élővilág

Kiskunsági naplemente

A Nagy-lapos melankóliája

Felkészülés az Éjszakára

A rét egyik fele pihen, a másik feléled

A másik irány: a lenyugvó Nap által díszkivilágításba öltözik erdő, rét, felhő - ez utóbbin még egy kis virgát is találhat a szemfüles "légkör-megfigyelő"


Kapcsolódó oldalak: